História:

V roku 1998 sme pomáhali organizovať našim priateľom a známym prvé dovolenky v Rakúsku. Spočiatku sa naše poradenstvo a komunikačná podpora sústreďovala na zimné lyžovačky. Rokmi počet ľudí, ktorým sme pomohli vybrať a spoluzabezpečiť ubytovanie a ďalšie služby, narastal až na niekoľko desiatok skupín ročne. V roku 2007 sme zahrnuli do objavovaných destinácií aj letné dovolenky, najmä cyklotúry a jazerá.

Rastúci záujem ľudí o dovolenky v Rakúsku a potreba komunikácie medzi nimi a turistickými združeniami, resp. poskytovateľmi ubytovania a služieb rozhodli o nutnosti profesionalizácie tejto činnosti prostredníctvom spoločnosti kivy, s.r.o.

Poskytované služby:

Poskytujeme poradenstvo pri výbere dovolenky a komunikačnú podporu pri rezervácií dovolenky, t.j. nie sme priamo cestovnou kanceláriou, ani cestovnou agentúrou. Objednávame a rezervujeme ubytovanie a ďalšie služby na Vaše meno. Vzhľadom k širokému poznaniu zimných a letných oblastí oblastí v Rakúsku vieme pre Vás vybrať destináciu, ktorá Vám najviac vyhovuje, vieme Vám poskytnúť všetky nevyhnutné informácie, môžeme Vám zaslať elektronickéi a/alebo printové mapy, prospekty a katalógy stredísk a oblastíí. Poskytujeme komunikačnú podporu pri objednávaní a rezervovaní Vašej dovolenky, bez ohľadu na to, či cestujete dvaja, alebo dvadsiati - v prípade skupiny zohľadníme Váš záujem byť ubytovaní spolu alebo v bezprostrednej blízkosti.

Naše služby sú poskytované tým záujemcom, ktorí:

1. Rakúsko doteraz neobjavili.
2. Nedokážu komunikovať v nemeckom jazyku, čo je hlavne v prípade rodinných penziónov a apartmánových domov častokrát nevyhnutné.
3. Nemajú dostatok času, aby browsovali po webe a hľadali optimálne ubytovanie a služby, mnohokrát táto aktivita trvá príliš dlho vzhľadom k vysokej obsadenosti rakúskych turistických objektov a navyše často chcú záujemcovia objednať a rezervovať ubytovanie a služby pre väčší počet osôb.

Naše poplatky:

1. V prípade, že už máte predstavu, ktorý región, alebo stredisko chcete navštíviť, odkomunikujeme za Vás Vašu požiadavku na ubytovanie a služby s druhou stranou, pripravíme Vám na výber z 2-3 obdržaných ponúk vrátane nášho komentára a doporučenia a na základe Vášho rozhodnutia Vám zabezpečíme záväznú rezerváciu vo Vašom mene. Za túto službu si účtujeme 6 percent zo sumy služieb vyplývajúcich z rezervácie, najmenej však 50,- EUR. V prípade zmien vo Vašej rezervácií sme pripravení poskytnúť Vám následnú komunikačnú podporu a to vo výške 20,- za každý riešený prípad. Nenesieme však zodpovednosť za prípadné storno poplatky, alebo poistné udalosti. Odmena je splatná po predložení ponuky a Vašom rozhodnutí, t.j. pred záväznou rezerváciou a to bezhotovostným prevodom na náš účet.

2. V prípade, že nemáte predstavu o regióne, alebo stredisku, na základe popisu Vašej požiadavky Vám poradíme, ktoré regióny, strediská, typ ubytovania a služby sú pre Vás najvhodnejšie, zároveň Vám podľa potreby zašleme mapy, prospekty, katalógy a ďalšie praktické informácie. Za túto službu si účtujeme 25,- EUR za každú hodinu poradenstva a prípravy informácií . Polovica predpokladanej odmeny (predpokladaná odmena závisí od rozsahu Vašej požiadavky a bude Vám oznámená pred vypracovaním doporučení a zaslaním informácií) vo forme zálohy je splatná po zaslaní Vašej požiadavky a to bezhotovostným prevodom na náš účet, druhá časť odmeny je splatná po doručení našich doporučení a informácií pre Vás. Ak sa následne rozhodnete využiť naše služby pod bodom 1., potom táto odmena bude znížená na 5 percent zo sumy služieb vyplývajúcich z rezervácie.

 
 

Lyžovanie

Neprekovateľný zážitok na zjazdovkách a bežeckých tratiach.

Cyklotúry

Tisícky kilometrov označených cyklotrás s kvalitnou infraštruktúrou.

Jazerá

Priezračná voda a množstvo ďalších aktivít a výletov.