Rakúsko, blízke a predsa iné!

Rakúsko je krajina, s ktorou nás spájajú hranice, spoločná história, podobný ráz krajiny, rovnaké jedlá... Avšak Rakúsko je krajinou, ktorá je v mnohých črtách významne odlišná ako Slovensko...

Rakúsko je krajinou:

- vyspelou, v mnohých parametroch, týkajúcich sa príjmov obyvateľstva, životnej úrovne, zamestnanosti, vzdelania a pod. patrí medzi 10 najvyspelejších krajín sveta.

- usporiadanou a zorganizovanou, jej obyvatelia si ctia poriadok, presnosť a dohody.

- turistického ruchu, ale nie v podobe deklarácií a sľubov, ale v podobe produktov, služieb a úsmevov pre turistov, turista je pánom, pre ktorého sú vytvárané ideálne podmienky.

- s prepracovanou a funkčnou infraštruktúrou, ktorá život uľahčuje a nie komplikuje.

- s referenciami, ročne občania SR strávia v Rakúsku viac ako 400.000 nocľahov a temer všetci potvrdia výnimočnosť destinácie, kvality služieb a pravdivosť konštatovaní, uvedené v hore uvedených štyroch bodoch.

 
 

Lyžovanie

Neprekovateľný zážitok na zjazdovkách a bežeckých tratiach.

Cyklotúry

Tisícky kilometrov označených cyklotrás s kvalitnou infraštruktúrou.

Jazerá

Priezračná voda a množstvo ďalších aktivít a výletov.